Slide

Strona główna

ŻYWIENIE ŚWIATA

DSM doradza zdrowe, smaczne i ogólnodostępne rozwiązania żywieniowe dla wszystkich, które są produkowane i używane z pełnym poszanowaniem dla zasobów naszej planety. Jesteśmy jednym z wiodących światowych producentów niezbędnych składników odżywczych, takich jak witaminy, karotenoidy, nutraceutyki i odżywcze lipidy, a także rozwiązań dla przemysłu paszowego, spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego.
kurczaki
morze

ŻYWIENIE ZWIERZĄT

Sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na zdrowe białko zwierzęce na całym świecie nie jest łatwym zadaniem. DSM jest pionierem w dziedzinie dodatków paszowych i pozostajemy liderem w zakresie witamin, karotenoidów, eubiotyków i enzymów paszowych dla światowego przemysłu paszowego. Nasz cel: tworzenie opartych na nauce rozwiązań żywieniowych, które przyczyniają się do wysokiej jakości żywności, dbając jednocześnie o dobrostan zwierząt, które ją produkują (i planety, którą z nimi dzielimy).

Czytaj dalej

 

ŻYWIENIE LUDZI

Utrzymujemy rosnącą populację na świecie w zdrowiu na wszystkich rynkach, w tym na rynkach żywności i napojów, suplementów diety,  żywieniu we wczesnym okresie życia, żywieniu medycznym i aktywnych składnikach farmaceutycznych (API). Pomagamy również w walce z niedożywieniem na całym świecie, współpracując ramię w ramię z partnerami, takimi jak Światowy Program Żywnościowy ONZ, aby dostarczać mikroelementy i wzbogaconą żywność do rąk (i ust) osób, które najbardziej ich potrzebują.

Czytaj dalej

 

Otwieramy drogę dla nowych możliwości

Potrzeba zapewnienia odpowiedniej ilości białka zwierzęcego dla rosnącej populacji przy jednoczesnej redukcji kosztów środowiskowych, związanych z gospodarką rolną będzie wymagać zastosowania inteligentnych oraz innowacyjnych rozwiązań naukowych. Aby sprostać temu wyzwaniu, firma DSM wdrożyła swoją nową, przełomową inicjatywę strategiczną: We Make it Possible. Misją firmy jest przewodzenie dogłębnej i możliwej do osiągnięcia transformacji w obszarze produkcji białka zwierzęcego na całym świecie oraz przyspieszanie rozwiązań, które przyczynią się do budowania lepszej przyszłości.

Ta strategiczna inicjatywa jest powiązana z Celami Strategicznego Rozwoju 2, 3, 12, 13 i 14 ONZ, a jej motorem napędowym jest sześć platform zrównoważonego rozwoju koncentrujących się na głównych wyzwaniach, które stoją przed sektorem produkcji zwierzęcej.

Należą do nich:

  • Poprawa wydajności przeżyciowej zwierząt
  • Poprawa jakości żywności (tj. mięsa, mleka, ryb, jaj) przy jednoczesnym ograniczeniu strat i marnotrawstwa żywności
  • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z produkcji zwierzęcej
  • Efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych
  • Zmniejszenie zależności od zasobów morskich
  • Pomoc w zmniejszaniu antybiotykooporności